Izvēlies studēt veselības vai konsultatīvo psiholoģiju!

Kā var palīdzēt cilvēkiem risināt personiskās vai attiecību problēmas un sniegt psiholoģisko atbalstu? Kā var sekmēt cilvēku rūpes par savu veselību? Un kā palīdzēt tiem, kuru dzīvē ienākusi smagāka vai neizārstējama slimība? Šos un daudzus citus jautājumus, kas ļoti aktuāli gan katram cilvēkam un ģimenēm, gan sabiedrībai kopumā, pēta un praktiskā dzīvē īsteno veselības un konsultatīvie psihologi.

Profesionālā maģistra studiju programma Veselības psiholoģija veidota saskaņā ar Eiropas Psihologu asociāciju federācijas (European Federation of Psychologists Associations) standartiem un ietver veselības un konsultatīvas psiholoģijas moduļus. Konsultatīvie psihologi palīdz indivīdiem risināt plaša spektra problēmas dažādos dzīves posmos, sniedzot psiholoģisko atbalstu personisko, attiecību, darba vai skolas jautājumu risināšanā, palīdzot uzlabot cilvēku psiholoģisko labklājību. Konsultatīvie psihologi visbiežāk strādā privātpraksē. Veselības psihologi, pamatojoties uz biopsihosociālo pieeju, attīsta izpratni par to, kā papildus bioloģiskajiem cēloņiem, dažādi psiholoģiskie, uzvedības, sociālie un kultūras faktori ietekmē fizisko veselību un slimību, palīdzot mums uzturēt veselību un sekmīgāk pārvarēt slimības un piepildīt mērķus arī tad, ja slimība nav izārstējama. To jau novērtējuši darba devēji, tāpēc mūsu pirmie absolventi strādā multidisciplinārā komandā rehabilitācijas centros un  slimnīcās, sniedzot psiholoģisko atbalstu pacientiem un viņu tuviniekiem, palīdzot pārvarēt ar veselību un slimību saistīto stresu un citas grūtības, sekmējot veselības uzvedību, paaugstinot cilvēku dzīves kvalitāti, sekmējot pacientu un ārstu sadarbību. Tikpat būtisks veselības psihologu darba lauks ir veselības preventīvo pasākumu īstenošana, piemēram, izglītošana par narkotiku un alkohola lietošanas riska faktoriem un palīdzība veselīga dzīvesveida ieradumu veidošanā, piemēram, veselīgas diētas un regulāru fizisko aktivitāšu uzsākšanā un šāda dzīvesveida saglabāšanā.

Profesionālā maģistra studiju programma Veselības psiholoģija ir akreditēta līdz 2021. gadam, kas liecina par atbilstību starptautiskiem izglītības standartiem un to, ka studiju programma sagatavo augsti kvalificētus speciālistus gan veselības, gan konsultatīvās psiholoģijas jomās. Divu gadu laikā mūsu studenti pierādījuši savu kompetenci veikt  mūsdienīgus pētījumus, iesaistoties ar Valsts pētījuma programmu saistītos projektos, studenti piedalās starptautiskās konferencēs un viņu pētījumi ir publicēti, piemēram, Latvijas Zinātņu akadēmijās mājās lapā.

Studiju programma tiek īstenota RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā Anniņmuižas bulvārī 26a, kas ir modernākais klīnisko prasmju apmācības centrs Baltijā, kas nodrošina studentiem pilnvērtīgu studiju procesu telpu iekārtojuma, datoru un interneta pieejamības ziņā. Studenti mācās piektdienās un sestdienās 2 gadus (4 semestrus), ja iepriekš iegūta augstākā profesionālā izglītība psiholoģijā vai psiholoģijas bakalaura izglītība ar profesionālo kvalifikāciju, vai 3 gadus (6 semestrus), ja iepriekš iegūts sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā.

Sīkāka informācija par akreditēto profesionālo maģistra studiju programmu «Veselības psiholoģija» ir pieejama RSU mājas lapā: http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/magistra-studijas/studiju-programmas/veselibas-psihologija

Studiju programmas Veselības psiholoģija vadītāja, Dr.psych., doc. Jeļena Koļesņikova, e-pasts [email protected]; tālrunis: +371 29332698