Latvijas Kultūras koledžā studiju kursus var apgūt pēc izvēles

Kultūras nozares profesionāļiem, citu nozaru pārstāvjiem un vidusskolu absolventiem, kas vēlēsies iegūt vai papildināt zināšanas studiju programmās, ko piedāvā Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) Latvijas Kultūras koledža, sākot ar šo gadu, ir iespēja studiju kursus apgūt pēc izvēles nepilna laika studijās, tajā skaitā izmantojot tālmācības piedāvājumu.

Iespēja apgūt dažādus studiju kursus augstākās profesionālās izglītības līmenī pēc izvēles un katram interesentam izdevīgā laikā un formā ir pilnīgi jauna pieeja nepilna laika studiju procesam LKA Latvijas Kultūras koledžā.

Studijas ikvienam izdevīgā vietā un laikā

Jaunais studiju piedāvājums nepilna laika studiju procesam tiek izstrādāts saskaņā ar Augstākās izglītības un Profesionālās izglītības likumu.

«Mūsu pieejas pamatā ir izpratne, ka nozares profesionālis vai cilvēks, kas jau ieguvis vienu augstāko izglītību, spēj pats izvērtēt un uzņemties atbildību par to, ko viņš vēlas apgūt koledžā, un tādējādi mainām visu izglītības ieguves principu nepilna laika studijās.

Cilvēkam vairs nebūs obligāti jāapgūst visa studiju programma, bet viņš varēs izvēlēties jebkuru no studiju kursiem ar iespēju to apgūt sev pieņemamākajā studiju formā. Piemēram, studiju programmas teorētiskos kursus piedāvās apgūt klātienes nodarbībās vai izmantojot tālmācību kā studiju darba formu, t.i., katram ērtā vietā un laikā, noskatoties nodarbības videoierakstā. Savukārt, praktiskās kompetences, kuras var iegūt tikai klātienes nodarbībās, atkarībā no izvēlētā studiju programmas vai studiju kursa būs iespējams apgūt darbadienu vakaros, sestdienās vai divu nedēļu laikā klātienes mācībās semestra ietvaros.

Tajā pašā laikā ikviens interesents laika posmā līdz pieciem gadiem varēs apgūt visu studiju programmu pa daļām, nokārtot eksāmenus sev pieņemamā laikā un iegūt koledžas izsniegtus apliecinājumus, kuri apstiprina iegūtās zināšanas, kompetences un kredītpunktus. Pēc tam, iesniedzot izsniegtos apliecinājumus koledžā un nokārtojot atbilstošus studiju gala pārbaudījumus, būs iespēja iegūt pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības kvalifikāciju,» jauno pieeju studiju procesā skaidro LKA Latvijas Kultūras koledžas Kompetenču attīstības centra vadītājs Rolands Ozols.

Iespēja izvēlēties vienu vai vairākus studiju kursus

«Interesenti varēs izvēlēties vienu vai vairākus studiju kursus, vai arī visu studiju programmu, un izlemt, kāda veida dokumentu par konkrēto studiju apguvi saņemt – apliecinājumu par izvēlētā kursa noklausīšanos vai apliecinājumu ar atbilstošu kredītpunktu skaitu, kārtojot studijām atbilstošu pārbaudes darbu,» stāsta Rolands Ozols.

Lai LKA Latvijas Kultūras koledžā varētu iegūt apliecinājumu par studiju kursa pabeigšanu ar iegūtiem kredītpunktiem, interesentam ir nepieciešama pabeigta vidējā izglītība. Iespēja iegūt apliecinājumu ar kredītpunktiem būs aktuāla tiem, kuri vēlas iegūt augstāko izglītību LKA Latvijas Kultūras koledžā vai jebkurā citā augstskolā, kur saskaņā ar Augstskolu likumu var veikt citā augstākās izglītības iestādē iegūto studiju kursu pielīdzināšanu. Savukārt, lai par kādas lekcijas vai studiju kursu noklausīšanos saņemtu apliecinājumu par noklausīšanos, papildprasību vai vecuma ierobežojumu nav. Šāds apliecinājums būs svarīgs tiem, kuriem galvenais ir papildināt savas zināšanas un paaugstināt profesionālo kvalifikāciju.

Izvēlies  studiju programmas vai studiju kursus!

Nepilna laika studijās, tajā skaitā arī tālmācībā, LKA Latvijas Kultūras koledžā varēs apgūt šādas studiju programmas – gaismas dizains, izrāžu akustika un apskaņošana, kultūras tūrisma organizēšana, dizaina menedžments, sarīkojumu veidošana un vadīšana, izrāžu un sarīkojumu producēšana, mūzikas menedžments, radošā fotogrāfija, reklāma un sabiedriskās attiecības un bibliotēku informācijas speciālists.

Savukārt tiem, kuri vēlēsies apgūt atsevišķus studiju kursus, varēs izvēlēties sev piemērotāko no visa plašā studiju kursu klāsta un piedalīties nodarbībās saskaņā ar aktuālo koledžas piedāvājumu konkrētajā mēnesī.  Starp daudzajiem piedāvātajiem kursiem varēs izvēlēties, piemēram, šādus kurus – projektu vadība, fotogrāfijas pamati, vizuālā komunikācija, skatuves darbības pamati, aktiera meistarība, skatuves kustība, sarīkojuma režija, runas māksla, kultūras menedžments, tiesību pamati un autortiesības, kultūras ekonomika, kultūrpolitika, publiskā runa, profesionālās valodas kultūra, argumentācijas māksla, sabiedriskās attiecības, elektroakustikas pamati, digitālā komunikācija un sociālie tīkli, stratēģiskā komunikācija, audio reklāma, TV raidījumu producēšana, video montāža, gaismas dizaina principi, dizaina menedžments, dizaina objektu maketēšana u.c.

Studijām jāpiesakās jau tagad

Pieteikties nepilna laika studijām pēc jaunās sistēmas LKA Latvijas Kultūras koledžā var jau tagad mājas lapā – www.kulturaskoledza.lv/talmaciba. Līdz 2015.gada 27.janvārim pieteikšanās notiek visās studiju programmās un visiem studiju kursiem. Tiem, kuri izvēlēsies studēt visu studiju programmu līdz pirmā līmeņa augstākās izglītības diploma iegūšanai, reģistrācija studijām un tikšanās ar programmas vadītāju paredzēta 7.februārī, savukārt studiju process sāksies 21.februārī. Tiem interesentiem, kuri izvēlēsies studēt vairākus vai vienu studiju kursu, iespējams pieteikties studijām arī pēc 27.janvāra koledžas mājas lapā saskaņā ar aktuālo koledžas nodarbību piedāvājumu.